آموزش

شرکت رانش هیدرولیک سهند تبریز خود را متعهد می داند که علاوه بر انجام فعالیتهای مهندسی و اقتصادی، در زمینه آموزشهای مهندسی و بالاخص آموزش هیدرولیک، از جمله مباحث طراحی سیستم خنک کاری روغن هیدرولیک نیز فعالیت نماید. فعالیتهای واحد آموزش شرکت  شامل دو بخش زیر است.

آموزش عمومی فراگیر: این بخش، مجموعه ای از مطالب و جزوات آموزشی در زمینه مهندسی و بالاخص مهندسی سیستمهای هیدرولیک می شود که در سایت اینترنتی شرکت بصورت رایگان منتشر شده و علاقمندان یادگیری، می توانند آنها را دانلود و مطالعه نمایند.

دوره های آموزشی: واحد آموزش شرکت، با بهره گیری از اساتید دانشگاه، آمادگی لازم برای برگذاری دوره های مختلف آموزش مهندسی سیستمهای هیدرولیک را از سطوح ابتدایی تا بسیار پیشرفته برای علاقمندان و کارشناسان واحدهای صنعتی برگذار نماید. این دوره های آموزشی می توانند در قالب دوره های کوتاه مدت، دوره های میان مدت و سمینارهای تخصصی برگذار شوند.

دانلود جزوات آموزشی مهندسی سیستمهای هیدرولیک

– علایم و سمبولهای هیدرولیک – فارسی

– علایم و سمبولهای هیدرولیک – انگلیسی

– مقدمه ای بر سیستمهای هیدرولیک 

– اصول مهندسی در تعمیر و نگهداری سیستمهای هیدرولیک

– اصول طراحی سیستمهای هیدرولیک

– جدول فشار کاری رایج در سیستمهای هیدرولیک

– همسان سازی عملکرد سیلندرهای هیدرولیک

 

آموزش هیدرولیک، خنک کاری روغن هیدرولیک

مطلب آموزشی یک: روش های همسان سازی عملکرد سیلندرهای هیدرولیک

برای همسان سازی عملکرد سیلندرهای هیدرولیک، عموما” هشت روش غیرمکانیکی زیر وجود دارد که انتخاب هریک از این روش ها، بستگی به دقت مورد نظر و هزینه هر یک از روش ها دارد.

استفاده از فلودیوایدر شیری

استفاده از شیر کنترل جریان با مکانیزم جبران کننده فشار

استفاده از چند پمپ هیدرولیک در سیستم برای تامین دبی مساوی

استفاده از سیلندر های جفت میله و اتصال سری سیلندرها

استفاده از سیلندرهای معمولی هیدرولیک و اتصال سری سیلندرها

استفاده از سیلندر Master

استفاده از فلودیوایدر دنده ای

استفاده از شیرهای هیدرولیک پروپرشنال و کنترل الکترونیکی

مطلب آموزشی دو: خنک کن روغن هیدرولیک و سیستم خنک کاری با هدف کاهش دمای روغن هیدرولیک در سیستم استفاده می شود. افزایش بیش از حد مجاز دمای روغن تاثیر مهمی در عملکرد و بازدهی سیستم هیدرولیک و بالاخص سیستمهای دقیق دارد. برای دریافت اطلاعات علمی و فنی بیشتر در این زمینه، لطفا با واحد آموزش شرکت تماس بگیرید.