روغنکاری

شرکت مهندسی رایان هیدرولیک سام با توجه به نیاز مبرم صنایع داخلی کشور از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع بزرگ که دارای ماشین های دوار هستند و همچنین مشکلات مربوط به تامین تجهیزات صنعتی از شرکت های خارجی و از طرفی با اتکاء به تجربیات ارزنده متخصصین و مهندسین کارآزموده صنایع پمپ سازی، اقدام به طراحی و ساخت سیستمهای روغنکاری (Lubrication System) نموده است. 

طراحی مهندسی و ساخت سیستم های روغنکاری (Lube Oil System)

کاربردها: توربوماشین ها (توربین – پمپ گریز از مرکز – کمپرسور)

               ماشین های دوار (گیربکس – رآکتور – تجهیزات صنعتی)

طراحی و ساخت سیستم های روغنکاری در این شرکت برای گستره وسیعی از کاربردها صورت میگیرد. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاهها، کمپرسورها و تجهیزات صنعتی دوار مصرف کننده این سیستمها هستند. با توجه به حساسیتهای بالای مصرف کننده گان سیستمهای روغنکاری، لزوم رعایت استانداردهای مربوطه وجود دارد و از اینرو طراحی و ساخت این سیستمها در این شرکت تحت استانداردهای  API – ANSI – ISO صورت میگیرد.

روغنکاری
کاربردها: سیستمهای روانکاری با روغن و یا بعبارت دیگر سیستمهای روغنکاری، از تجهیزات لاینفک توربوماشین ها و سایر تجهیزات دوار هستند. توربوماشین ها شامل پمپ های گریز از مرکز بزرگ، کمپرسورها، توربین ها و همچنین ماشینهای دوار و بالاخص ماشین های دوار با کار ممتد و دائمی نظیر گیربکس های بزرگ، رآکتورهای شیمیایی و کشاورزی و سایر تجهیزات صنعتی دوار از عمده مصرف کنندگان سیستمهای روغنکاری هستند. عملکرد نا صحیح سیستم روانکاری سبب اختلال در عملکرد این ماشین ها خواهد شد. لذا تمامی مراحل طراحی، تامین قطعات، ساخت، تست و نصب این سیستمها باید با دقت بسیار بالا و با رعایت دقیق استانداردهای مربوطه باشد. استانداردهای API – ANSI – ISO در طراحی و ساخت و سایر مراحل اجرایی این سیستمها باید رعایت شوند. البته نوع استاندارد مورد استفاده بستگی به نوع کاربرد و محل مصرف سیستم روانکاری دارد.

لینک به شرکت همکار در سفارشات خارجی