ساخت سیستم های هیدرولیک

ساخت سیستم های هیدرولیک

شرکت رانش هیدرولیک سهند بعنوان یک شرکت مهندسی پیشتاز و همگام با تکنولوژی روز مهندسی و با بکارگیری نرم افزارهای مختلف مهندسی، امکان طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک برای کاربردهای گوناگون صنعتی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی را براساس اصول علمی و مهندسی هیدرولیک را دارد. در فرآیند سفارش تا طراحی و ساخت هر سیستم هیدرولیک در صورت لزوم کارشناسان این شرکت میتوانند با مراجعه به محل کاربرد سیستم و مذاکره با کارشناسان و مشاهده شرایط کاری بهترین تصمیم گیری فنی را قبل از طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک انجام دهند.

 طراحی مهندسی و ساخت سیستمهای هیدرولیک

زمینه های کاربردی برای طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک

 • طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک برای ماشین آلات و تجهیزات مختلف صنعتی
 • طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک برای کاربردها و تجهیزات مختلف آزمایشگاهی و تحقیقاتی
 • طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک عادی دبی ثابت و دبی متغیر (Conventional)، پروپرشنال (Proportional )، سروو (Servo System)
 • طراحی و ساخت بلوک هیدرولیک جهت نصب کمپکت شیرهای هیدرولیک عادی، کارتریج و منطقی (Logic)
 • طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک با مصرف انژی بهینه شده و بازدهی بالا (Load Sensing)
 • طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک با پمپ دبی متغیر برای کاربرد در ماشین های ابزار
 • طراحی مهندسی و ساخت تابلو برق و تجهیزات کنترل الکتریکی عادی و PLC جهت کنترل سیستمهای هیدرولیک
 • طراحی و ساخت سیستمهای تست، آزمون و ارزیابی عملکرد سیستم ها، تجهیزات  و قطعات هیدرولیک
 • طراحی و ساخت تابلو و میزهای آموزش هیدرولیک و پنوماتیک 
 • مهندسی معکوس، انتقال دانش فنی، تدوین تکنولوژی و به روزرسانی سیستمهای هیدرولیک
 • طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک براساس شبیه سازی مدارت و سیستمهای هیدرولیک توسط نرم افزارهای کامپیوتری قبل ار اقدام به ساخت سیستم