پاورپک هیدرولیک

پاورپک هیدرولیک

شرکت رانش هیدرولیک سهند با اتکاء به تجربیات ارزنده مهندسین و پرسنل خود خدمات طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک و پاورپکهای هیدرولیک را براساس اصول علمی و مهندسی هیدرولیک انجام میدهد. در فرآیند سفارش تا طراحی و ساخت هر سیستم هیدرولیک در صورت لزوم کارشناسان این شرکت میتوانند با مراجعه به محل کاربرد پاورپک هیدرولیک و مشاهده شرایط کاری بهترین تصمیم گیری فنی را قبل از طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک انجام دهند.

 طراحی مهندسی و ساخت سیستمهای هیدرولیک

طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک و سیستمهای هیدرولیک برای کاربردها و تجهیزات مختلف صنعتی و تحقیقاتی

پاورپک و سیستمهای هیدرولیک عادی دبی ثابت و دبی متغیر (Conventional)، پروپرشنال (Proportional )، سروو (Servo System)

طراحی و ساخت بلوک هیدرولیک جهت نصب کمپکت شیرهای هیدرولیک عادی، کارتریج و منطقی (Logic)

طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک با مصرف انژی بهینه شده و بازدهی بالا (Load Sensing)

پاورپک هیدرولیک با پمپ دبی متغیر برای کاربرد در ماشین های ابزار

طراحی مهندسی و ساخت تابلو برق و تجهیزات کنترل الکتریکی عادی و PLC جهت کنترل پاورپک و سیستمهای هیدرولیک

طراحی و ساخت سیستمهای تست، آزمون و ارزیابی عملکرد سیستم ها، تجهیزات  و قطعات هیدرولیک

طراحی و ساخت تابلو و میزهای آموزش هیدرولیک و پنوماتیک 

سیستمهای روغنکاری گردشی (Cyclical Lubrication System)

مهندسی معکوس، انتقال دانش فنی، تدوین تکنولوژی و به روزرسانی سیستمهای هیدرولیک

شبیه سازی مدارت و سیستمهای هیدرولیک توسط نرم افزارهای کامپیوتری قبل ار اقدام به ساخت سیستم