یونیت هیدرولیک

شرکت رایان هیدرولیک سام با اتکاء به تجربیات ارزنده متخصصین خود طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک، پاورپک هیدرولیک و سیستمهای هیدرولیک را براساس اصول مهندسی انجام میدهد. در فرآیند سفارش تا طراحی و ساخت هر سیستم هیدرولیک در صورت لزوم کارشناسان این شرکت میتوانند با مراجعه به محل کاربرد پاورپک هیدرولیک و مشاهده شرایط کاری بهترین تصمیم گیری فنی را قبل از طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک انجام دهند. این شرکت در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات آموزشی هیدرولیک و پنوماتیک نیز فعالیت می نماید.

طراحی مهندسی و ساخت یونیت هیدرولیک و سیستمهای هیدرولیک عادی دبی ثابت، دبی متغیر و پروپرشنال

طراحی مهندسی و ساخت بلوک هیدرولیک برای نصب دقیق و آسان شیرهای هیدرولیک

طراحی مهندسی و ساخت سیستم کنترل الکتریکی  و الکترونیکی عادی و PLC جهت کنترل عملیاتی یونیت هیدرولیک

مجری پروژه های هیدرولیکی شامل مراحل نصب، تست و راه اندازی سیستمهای هیدرولیک در محل کاربرد پروژه

تامین کننده کلیه قطعات هیدرولیکی از منابع داخلی و خارجی (وارد کننده قطعات هیدرولیک بصورت سفارشی از آلمان و ترکیه)

یونیت هیدرولیک، پاورپک هیدرولیک

مقدمه ای بر طراحی، ساخت و نصب سیستمهای هیدرولیک

بخش طراحی و مهندسی

ارایه مشاوره فنی –  بهینه سازی طرحهای موجود – بازدید از پروژه و سایت کارفرما در صورت نیاز – طراحی اولیه و تخمین هزینه های پروژه – طراحی جزییات و تهیه نقشه های ساخت و مونتاژ – تهیه نقشه های اجرایی – تهیه لیست قطعات استاندارد و ساختنی یونیت هیدرولیک، پاورپک هیدرولیک و سیستم هیدرولیک – مستند سازی مدارک فنی – تهیه دستور العمل راه اندازی و راهبری و نگهداری

ساخت و تست و آزمون

مبنای انجام تستهای کارخانه ای معمولا اجرای تعداد محدودی در هر مورد از آنهاست. بخصوص در مورد تست عملکرد سیلندر هیدرولیک در بعضی از موارد کارفرما درخواست انجام تست با دفعات بیشتری را دارد.

اجرای کامل پروژه

تعیین مسیرهای عبور بهنیه لوله ها و عدم تداخل فیزیکی – استفاده مناسب از تعداد اتصالات – انتخاب نوع اتصال و رزوه صحیح  – رعایت قواعد استقرار شیلنگها

لینک به شرکت همکار در سفارشات خارجی