آموزش

شرکت مهندسی رایان هیدرولیک سام با هدف ارتقاء سطح دانش فنی مخاطبین خود اقدام به راه اندازی واحد آموزش هیدرولیک نموده است. هدف از راه اندازی این واحد، نشر مطالب، مقالات و محتوا های علمی و آموزشی در زمینه مهندسی سیستم های هیدرولیک، سیستم های نیوماتیک، سیستم های روغنکاری و سیستم های اتوماسیون صنعتی که در داخل شرکت تهیه می شوند است.  همچنین سایر پژوهشگران ارجمند نیز می توانند مطالب آموزشی خودشان را با نام و مرجعیت خودشان در این بخش انتشار دهند. از دیگر اهداف راه اندازی واحد آموزش شرکت رایان هیدرولیک سام، برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای آموزشی (وبینارهای آموزشی) می باشد.

دانلود رایگان مطالب آموزشی و برخی استانداردهای هیدرولیک

راهنمای سریع محاسبه و انتخاب خنک کن آبی

تجهیزات خنک کاری روغن در سیستمهای هیدرولیک (پاور یونیت هیدرولیک) که تحت عناوین خنک کن روغن هیدرولیک، سردکن هیدرولیک و مبدل حرارتی روغن هیدرولیک شناخته می شوند، اهمیت فراوانی در عملکرد سیستم داشته و لذا بررسی و محاسبه دقیق آنها قبل از بکارگیری بسیار ضروری است. در طول زمان کار یک سیستم هیدرولیک، وجود اصطکاک بین روغن و جداره های اطراف روغن و وجود اصطکاک داخلی روغن، دمای روغن افزایش می یابد. همچنین تغییر قطر و سطح مقطع عبور جریان روغن و آشفتگی خطوط جریان روغن نیز دلیلی بر افزایش دمای روغن می باشند. اگر دمای روغن به مقادیر بالاتر و غیر مجاز افزایش یابد،  (لطفاً، برای دریافت کامل این راهنمای سریع محاسباتی با واحد آموزش شرکت رایان هیدرولیک سام تماس بگیرید.)

آموزش هیدرولیک

شرکت همکار