اشکالات فشار سیستم هیدرولیک

اشکالات فشار سیستم هیدرولیک

در این نوشته به صورت اختصار و تیتر وار به بررسی مواردی از عملکرد سیستم هیدرولیک می پردازیم که می تواند نشانه هایی از ایرادت مر بوط به فشار در سیستم های هیدرولیک ( پاورپک هیدرولیک ) باشد. البته ممکن است موارد دیگری نیز در رابطه با فشار در سیستمهای هیدرولیک بروز کند ولی این موارد عمده ترین حالات ممکن است

فقدان فشار

 • خراب بودن فشار سنج
 • از کار افتادن کامل پمپ
 • برگشت مستقیم جریان پمپ به مخزن
 • خرابی کوپلینگ موتور یا پمپ

پائین بودن فشار

 • دقیق نبودن فشارسنج
 • کم بودن میزان بار مقاوم
 • تنظیم شدن شیر اطمینان برای فشار پائین و یا بروز نشتی در آن
 • تنظیم شدن شیر بی بار کننده برای فشار پائین و یا بروز نشتی در آن
 • تنظیم شدن شیر کاهنده فشار برای فشارهای پائین یا عبور جریان از مسیر کنارگذر
 • فرسوده شدن پمپ
 • بروز خرابی در سیستم جبران کننده پمپ جابجائی متغیر

بالا بودن فشار

 • خرابی فشارسنج
 • بالا بودن بیش از حد بار مقاوم
 • کوچک بودن بیش از حد عملگرها
 • تنظیم شدن شیر اطمینان روی فشارهای بالا
 • تنظیم شدن شیر کاهنده فشار روی مقادیر بالا
 • تنظیم شدن جبران کننده فشار پمپ جابجائی متغیر روی مقادیر بالا
 • عمل نکردن مکانیزم جبران کننده پمپ جابجائی متغیر
 • تنظیم شدن شیر بی بار کننده روی فشارهای بالا
 • وجود گلوگاه در خط واصل بین پمپ و شیر اطمینان

نبودن فشار در خروجی پمپ

 •  نصب نادرست پمپ
 • بریدن محور پمپ
 • بروز شکستگی در قطعات داخلی
 •  گیر کردن تیغه ها درون شیار
 •  خشک کار کردن پمپ
 •  نامناسب بودن محل مکانیزم طوقه
 • عکس بودن جهت دوران محور پمپ

پائین بودن فشار در خروجی پمپ

 •  حذف شدن و یا کاهش بار مقاوم
 • نصب نادرست
 • خرابی قطعات داخلی در اثر کارکرد خشک
 • بالا رفتن سائیدگی داخلی

اشکالات فشار سیستم هیدرولیک

اشکالات فشار سیستم هیدرولیک

شرکت مهندسی رایان هیدرولیک سام

دفتر مرکزی: تبریز – خیابان ۲۲ بهمن – چهار راه قطران – پاساژ عمران – طبقه زیر همکف – پلاک ۳۲

تلفن : ۳۴۴۲۹۰۶۹ – ۳۴۳۹۱۴۴۹ ( ۰۴۱)               تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۲۷۵۴۲  –   ۰۹۱۴۴۱۴۲۴۳۲   

  sale@rhsahand.com              azarniaiy@Gmail.com