بوستر پنوماتیک و هیدروپنوماتیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام (Rayan Hydraulic Sam Co) به پشتوانه همکاری بیش از ده ساله با شرکت های تولید کننده خودرو و شرکت های قطعه ساز خودرو، آشنایی کافی با نیازهای صنعتی خط تولید این گروه از شرکت ها از جمله تجهیزاتی تحت عنوان بوستر پنوماتیک و بوستر هیدروپنوماتیک دارد.

تجهیزات تولید خودکار و اتوماتیک و یه به عبارت دیگر تجهیزات اتوماسیون صنعتی بالاخص در شرکت های قطعه ساز، اهمیت ویژه ای دارد که بوسترهای پنوماتیکی و هیدروپنوماتیک نمونه بارز و بسیار مهمی از این نوع تجهیزات و ادوات اتوماسیون صنعتی است.

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام (Rayan Hydraulic Sam Co) طراحی و ساخت انواع بوستر فشار را مطابق درخواست خریدار انجام می دهد و برخی مدلهای بوستر های پنوماتیک و هیدروپنوماتیک را نیز بصورت استاندارد شرکت تولید می کند.

بوستر پنوماتیک، بوستر هیدروپنوماتیکمعرفی بوستر پنوماتیک و بوستر هیدروپنوماتیک و بوستر هیدرولیک

بوستر پنوماتیک (Pneumatic Pressure Booster) تجهیزی است که می تواند هوای فشرده کم فشار را به هوای فشرده پرفشار تبدیل کند.

بوستر هیدروپنوماتیک (Hydropneumatic Pressure Booster) تجهیزی است که بوسیه آن و بدون نیاز به پاورپک هیدرولیک می توان توسط هوای فشرده، فشار روغن هیدرولیک تولید نمود. در برخی مواقع از بوستر هیدروپنوماتیک برای تبدیل فشار روغن هیدرولیک به هوای فشرده با فشار خیلی بالا نیز استفاده می گردد.

بوستر هیدرولیک(Hydraulic Pressure Booster) از مجموعه تجهیزات هیدرولیک محسوب می گردد که می توان با بکارگیری آن فشار با مقادیر پایین و متوسط خروجی از پمپ هیدرولیک را به فشارهای خیلی بالا در سیستم های هیدرولیک تبدیل کرد. فشار تولید شده در بوستر هیدرولیک تا مقدار فشار ۲۰۰۰ بار نیز قابل حصول است.

کاربرد بوستر پنوماتیک و بوستر هیدروپنوماتیک

بوستر پنوماتیک و بوستر هیدروپنوماتیک در ساخت تجهیزات اتوماسیون و ادوات اتوماتیک خط تولید کارخانجات صنعتی و کارخانجات تولید قطعات خودرو و هم چنین در ساخت تجهیزات تست قطعات صنعتی و قطعات خودرو کاربرد دارند.

کاربرد بوستر هیدرولیک

بوستر هیدرولیک در ساخت تجهیزات پرفشار و سنگین نظیر ماشین های تناژ بالا و پرس هیدروفرمینگ کاربرد استفاده می شود.

آدرس اینترنتی و سایت شرکت تجهیزات اتوماسیون خط تولید در تامین گریپر