بوستر پنوماتیک و هیدروپنوماتیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام (Rayan Hydraulic Sam Co) با توجه به همکاری مستمر و مداوم چندین ساله با شرکت های تولید کننده خودرو و شرکت های قطعه ساز خودرو در زمینه تامین ملزومات هیدرولیکی آن ها، آشنایی کافی با نیازهای صنعتی خط تولید این گروه از شرکت ها از جمله تجهیزاتی نظیر بوستر پنوماتیک و بوستر هیدروپنوماتیک دارد.

تجهیزات تولید خودکار و اتوماتیک و یه به عبارت دیگر تجهیزات اتوماسیون صنعتی بالاخص در شرکت های قطعه ساز، اهمیت ویژه ای دارد. بوسترهای پنوماتیکی و هیدروپنوماتیک نمونه بارز و بسیار مهمی از این نوع تجهیزات می باشند.

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام (Rayan Hydraulic Sam Co) طراحی و ساخت انواع بوستر فشار را مطابق درخواست خریدار انجام می دهد و برخی مدل های بوستر های پنوماتیک و هیدروپنوماتیک را نیز بر اساس استاندارد شرکت تولید می کند.

بوستر پنوماتیک، بوستر هیدروپنوماتیکمعرفی بوستر پنوماتیک، بوستر هیدروپنوماتیک و بوستر هیدرولیک

بوستر پنوماتیک (Pneumatic Pressure Booster) تجهیزی است که می تواند هوای فشرده کم فشار را به هوای فشرده پرفشار تبدیل کند.

بوستر هیدروپنوماتیک (Hydropneumatic Pressure Booster) تجهیزی است که بوسیله آن و بدون نیاز به پاورپک هیدرولیک می توان توسط هوای فشرده، فشار روغن هیدرولیک تولید نمود. در برخی مواقع از بوستر هیدروپنوماتیک برای تبدیل فشار روغن هیدرولیک به هوای فشرده با فشار خیلی بالا نیز استفاده می گردد.

بوستر هیدرولیک(Hydraulic Pressure Booster) از مجموعه تجهیزات هیدرولیک محسوب می گردد که می توان با بکارگیری آن فشار با مقادیر پایین و متوسط خروجی از پمپ هیدرولیک را به فشارهای خیلی بالا در سیستم های هیدرولیک تبدیل کرد. شرکت رایان هیدرولیک سام، بوستر هیدرولیک تا فشار ۲۰۰۰ بار را ساخته است.

کاربرد بوستر پنوماتیک و بوستر هیدروپنوماتیک

بوستر پنوماتیک و بوستر هیدروپنوماتیک در ساخت تجهیزات اتوماسیون و خودکار خط تولید کارخانجات صنعتی و بالاخص کارخانجات تولید قطعات خودرو و هم چنین در ساخت تجهیزات تست قطعات صنعتی و قطعات خودرو کاربرد دارند.

کاربرد بوستر هیدرولیک

بوستر هیدرولیک در ساخت تجهیزات پرفشار و سنگین نظیر ماشین های تناژ بالا و پرس هیدروفرمینگ کاربرد استفاده می شود.

آدرس اینترنتی و سایت شرکت تجهیزات اتوماسیون خط تولید در تامین گریپر