محاسبه و انتخاب خنک کن روغن هیدرولیک

محاسبه و انتخاب خنک کن روغن هیدرولیک

 

تذکر: لطفا برای دریافت کامل راهنمای سریع محاسبه و انتخاب خنک کن آبی (مبدل حرارتی آب و روغن) برای سیستم های هیدرولیک با واحد فروش شرکت رانش هیدرولیک تماس بگیرید.

 

خنک کن هیدرولیک، خنک کن روغن هیدرولیک
خنک کن هیدرولیک، خنک کن روغن هیدرولیک

مقدمه: در طول زمان کار یک سیستم هیدرولیک، وجود اصطکاک بین روغن و جداره های اطراف روغن و وجود اصطکاک داخلی روغن، دمای روغن افزایش می یابد. همچنین تغییر قطر و سطح مقطع عبور جریان روغن و آشفتگی خطوط جریان روغن نیز دلیلی بر افزایش دمای روغن می باشند. اگر دمای روغن به مقادیر بالاتر و غیر مجاز افزایش یابد، روغن دچار اکسیداسیون شده و علاوه از ایجاد اختلال در عملکرد سیستم هیدرولیک، سبب کاهش عمر مفید روغن نیز می شود. هر چند در جدول زیر دمای مجاز حداکثر روغن ذکر شده است ولی عموما در محاسبات مهندسی و طراحی اکثر سیستمهای هیدرولیک، بیشترین دمای مجاز روغن های معدنی را برای رسیدن به حداکثر عمر بهینه آن، مقدار ۵۰ در جه سانتیگراد در نظر میگیرند.

 

تعاریف و اطلاعات عمومی اولیه:

  • دمای محیط: هر چند از نظر علمی تعاریف دمای محیط و دمای اتاق، دقیقا باهم برابر نیستند ولی می توان آنها را با دقت بالایی برابر دانست. دمای محیط مقداری بین ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد است که عموما مقدار میانگین آن یعنی ۲۳ درجه سانتیگراد را در نظر میگیرند ولی در اکثر محاسبات مهندسی دمای محیط را ۲۰ درجه سانتیگراد یا همان ۶۸ درجه فارنهایت بکار می برند.
  • آب چیلر: عموما دمای آب خروجی از چیلر را ۴۰ الی ۵۰ درجه فارنهایت در نظر می گیرند. همچنین در محاسبات، اختلاف دمای بین آب گرم ورودی و آب سرد خروجی را نیز ۱۰ درجه فارنهایت فرض می کنند.
  • اگر دمای روغن هیدرولیک از نوع معدنی، در یک سیستم هیدرولیک برای مدت طولانی (بصورت دائمی) به مقدار ۱۲۰ درجه فارنهایت و یا بالاتر از آن برسد، الزاما باید از خنک کن روغن در آن سیستم هیدرولیک استفاده شود. دمای ۱۲۰ درجه فارنهایت برابر ۸/۴۸ درجه سانتیگراد یا بصورت تقریبی همان ۵۰ درجه سانتیگراد است.
  • عموما از دو نوع خنک کن روغن در سیستمهای هیدرولیک استفاده می گردد. خنک کن هوائی که دارای یک دمنده هوای خنک بوده و با دمیدن هوای سرد، روغن را خنک می کند و خنک کن آبی و یا همان مبدل حرارتی نیز روغن را توسط آب سرد، خنک کاری می نماید. هر چند در جدول زیر این دو خنک کن از نظر کاربرد مقایسه شده اند ولی عموما خنک کن آبی در اکثر سیستمهای هیدرولیک استفاده می گردد. اکثر مواقع از خنک کن هوائی در مواقعی استفاده می شود که آب سرد در دسترس نبوده و همچنین دمای محیط نصب خنک کن حداقل ۱۰ درجه فارنهایت خنک تر از دمای روغن باشد.

 

تذکر: لطفا برای دریافت کامل راهنمای سریع محاسبه و انتخاب خنک کن آبی (مبدل حرارتی آب و روغن) برای سیستم های هیدرولیک با واحد فروش شرکت رانش هیدرولیک تماس بگیرید.