ملاحظات ارتعاشی سیستمهای هیدرولیکی

ملاحظات ارتعاشی سیستمهای هیدرولیکی

برای بررسی و مطالعه بیشتر سیستمهای هیدرولیک و مباحث مربوط به ارتعاشات در سیستمهای هیدرولیک و نیز ملاحظات ارتعاشی سیستمهای هیدرولیکی به مطالعه فرکانس طبیعی در سیستم هیدرولیک پرداخته می شود.

مفهوم و تعریف کلی فرکانس طبیعی چیست؟ اگر به یک سیستم پایدار یک نیروی خارجی ضربه ای اعمال گردد، سیستم شروع به ارتعاش می کند و این ارتعاش تا رسیدن مجدد سیستم به حالت پایدار ادامه خواهد شد. فرکانسی که سیستم در این ارتعاش دارد را تحت عنوان فرکانس طبیعی سیستم تعریف می کنند.

مقدار عددی فرکانس طبیعی و رفتارهای آن در هر سیستمی به شکل هندسی، ابعاد و اندازه، جرم سیستم، تکیه گاه بندی سیستم، درجه صلبیت و برخی پارامترهای دیگر ارتباط دارد.

نباید اجازه دهیم که در یک سیستم در حال ارتعاش میزان فرکانس ارتعاش به فرکانس طبیعی آن سیستم برسد چرا که در صورت بروز این اتفاق عوامل ناخوشآیندی نظیر ناپایداری و اضمحلال سیستم و در نهایت انکاک سیستم روی خواهد داد.

در سیستم های هیدرولیک پروپرشنال و سروو و به خصوص در سیستم های نوع با کنترل حقه بسته (Close Loop Control) اگر کارکرد سیستم هیدرولیک توام با ارتعاش و نوسان باشد در حقیقت کارکرد و رفتار سیستم نامطلوب می باشد و مورد تائید نیست. در چنین مواقعی برای جلوگیری از بروز ارتعاش و عملکرد نامطلوب سیستم، محاسبه فرکانس طبیعی سیستم هیدرولیک ضروری است تا بر اساس نتایج حاصل از محاسبه مقدار عددی فرکانس طبیعی سیستم بتوان رفتار سیستم را پیش بینی نموده و از وقوع ارتعاش در سیستم جلوگیری کرد.

انواع روش های محاسبه مقدار عددی فرکانس طبیعی در یک سیستم هیدرولیک

برای این منظور دو روش وجود دارد:

  • روش تجربی: اندازه گیری میزان واقعی فرکانس طبیعی سیستم در آزمایشگاه
  • روش تحلیلی: سیستم هیدرولیک را با یک سیستم جرم و فنر شبیه سازی نموده و به روش های ریاضی مقدار عددی فرکانس طبیعی سیستم محاسبه می گردد. امروز نرم افزارهای دقیقی مبتنی بر روش تحلیلی برای فرکانس طبیعی سیستم وجود دارد.

بررسی و مطالعه روش تحلیلی مقدار و رفتار فرکانس طبیعی در سیستم های هیدرولیک

فرض کنید در داخل یک جک هیدرولیک روغن وجود داشته و این جک در حال کار باشد. حال فرض کنید این جک در یک نقطه ای از کورس خود به غیر از نقاط ابتدائی و انتهایی کورس متوقف شده و شیر کنترل مسیر نصب شده در مسیر جک نیز بسته شده و امکان ورود روغن به جک و یا خروج روغن از جک میسر نباشد. در این وضعیت در داخل جک و در هر دو طرف پیستون روغن هیدرولیک وجود داشته و پیستون را احاطه نموده است. روغن به میزان هر چند کم قابل تراکم بوده و می توان تحت فشار متراکم شده و یا پس از حذف فشار به حالت قبلی خود برگردد یعنی به عبارتی دیگر روغن به عنوان فنر می تواند در نظر گرفته شود و در این صورت می توان مجموع جرم پیستون، میله پیستون و سایر اقلام نصب شده روی میله پیستون را نیز به عنوان جرم سیستم محسوب کرد.پس با این توصیف می توان جک هیدرولیک با شرایط توضیح داده شده را به صورت یک سیستم جرم و فنر دانست. ( شیبه سازی کردن جک هیدرولیک با یک سیستم جرم و فنر ). حال اگر به میله پیستون یک نیروی ضربه ای خارجی اعمال گردد مجموعه جک هیدرولیک ذکر شده شروع به انجام حرکت ارتعاشی میرا خواهد نمود. این حرکت ارتعاشی تا برگشت دوباره سیستم به حالت ابتدائی و پایدار ادامه خواهد داشت و فرکانس ارتعاشی آن نیز همان فرکانس طبیعی سیستم خواهد بود.

در سیستم های هیدرولیک پروپرشنال و سروو و به خصوص در سیستم های نوع با کنترل حقه بسته               (Close Loop Control) زمان شتاب گیری سیستم نباید از یک مقدار مشخص کمتر باشد. به عبارتی دیگر زمان شتاب گیری سیستم باید بزرگ تر و یا مساوی با یک مقدار مشخص باشد.

ملاحظات ارتعاشی سیستمهای هیدرولیکی

ملاحظات ارتعاشی سیستمهای هیدرولیکی

شرکت مهندسی رایان هیدرولیک سام

دفتر مرکزی: تبریز – خیابان ۲۲ بهمن – چهار راه قطران – پاساژ عمران – طبقه زیر همکف – پلاک ۳۲

تلفن : ۳۴۴۲۹۰۶۹ – ۳۴۳۹۱۴۴۹ ( ۰۴۱)               تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۲۷۵۴۲  –   ۰۹۱۴۴۱۴۲۴۳۲   

  sale@rhsahand.com              azarniaiy@Gmail.com