تجهیزات تست هیدرولیک

شرکت مهندسی رایان هیدرولیک سام در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات تست هیدرولیک ( یونیت تست هیدرولیک ) فعالیت می نماید. طراحی و ساخت تجهیزات تست هیدرواستاتیک نیز در این شرکت انجام می پذیرد.

  • طراحی و ساخت یونیت تست هیدرولیک

شرایط اقتصادی امروز صنایع، نیاز به اطمینان از عملکرد صحیح و مورد انتظار قطعات و مجموعه های هیدرولیک را دو چندان کرده است. این شرکت با درک این نیاز مبرم صنایع، انواع مختلف سیستمهای تست و یونیت تست هیدرولیک، مطابق با استانداردهای معتبر و همچنین نیاز مصرف کنندگان، جهت تست قطعات هیدرولیک شامل شیرها، پمپها، هیدروموتورها، شیلنگها و جک های هیدرولیک را طراحی و ساخت می نماید.

مشخصات عمومی یونیت تست

این یونیت تست به منظور تست و ارزیابی صحت عملکرد انواع شیرهای هیدرولیک مطابق با استاندارد ISO 6403 طراحی و ساخته شده است. این دستگاه توانایی انجام تستهای عملکرد، استحکام، نشت داخل، و دوام برای انواع شیرهای کنترل فشار، جهت و جریان را دارا می باشد.

مشخصات فنی دستگاه

فشار تست حداکثر ۳۱۵Bar

سیال تست روغن پایه معدنی

فشار خط پیلوت ۱۶۰Bar

امکان اندازه گیری جریان در محدوده

امکان اندازه گیری میزان نشتی

  • طراحی و ساخت تجهیزات تست هیدرواستاتیک

سیستمهای تست هیدرواستاتیک تجهیزاتی هستند که جهت تست و آزمون بر خی قطعات صنعتی، تحت فشار سیال مشخص و ثابت استفاده می شوند. تست نشتی، تست عملکرد، ترکهای داخل قطعات چدنی و تست شکست از جمله تستهای انجام شوند در روش هیدرواستاتیک می باشند. سیستمهای تست هیدرواستاتیک از دو بخش فیکسچر و منبع توان تشکیل می یابند. در تجهیزات گوناگون منبع توان و فشار، عموما دارای مشخصات مشابهی هستند حال آنکه بخش فیکسچر ماشین متناسب با قطعات تست طراحی و ساخته می شوند تا قطعات تست شونده به راحی و بدون خطا، در محل تست قرار گیرند. قطعات و پوسته پمپ ها، شیرهای صنعتی و قطعاتی نظیر آنها بروش هیدرواستاتیک تست می شوند.

یونیت تست هیدرولیکینک به شرکت همکار در سفارشات خارجی