بلوک هیدرولیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام ساخت انواع بلوک هیدرولیک (مانیفولد هیدرولیک) با طرح ها و سایزهای گوناگون برای نصب متراکم و منسجم شیر های هیدرولیکی در ساخت پاورپک هیدرولیک و دیگر سیستم های هیدرولیکی می باشد. بلوکهای هیدرولیکی استفاده شده در ساخت سیستم های هیدرولیک ممکن است بلوکهای هیدرولیکی استاندارد و یا یک بلوک مخصوص و سفارشی باشد. طراحی و ساخت بلوکهای هیدرولیکی مخصوص و سفارشی بر اساس دیاگرام مدار هیدرولیک پاورپک هیدرولیکی، نوع شیر ها، سایز شیر های استفاده شده، نوع و سایز دیگر قطعات مصرفی به غیر از شیرها شامل پرشر سوئیچ ها، فیلتر های بلوکی و نظایر آن انجام پذیرد. ساخت مانیفولد هیدرولیکی بر اساس سایز بلوک، فشار کاری و یا پارامترهای دیگری که وجود دارند می تواند از مواد گوناگونی نظیر آلومنیوم سخت، فولاد و یا به روش ریخته گری صورت گیرد. در سیستم های هیدرولیکی با مدارات خیلی پیچیده از روش ریخته گری استفاده می شود.

طراحی و ساخت بلوک هیدرولیک برای نصب کامپکت شیرهای هیدرولیک (Hydraulic Valve Manifold)   

   طراحی و ساخت بلوکهای هیدرولیکی استاندارد در سایزهای مختلف برای نصب اجزای پاورپک هیدرولیک   

   طراحی و ساخت بلوکهای هیدرولیکی غیر استاندارد ( بلوک هیدرولیک برای کاربردهای ویژه ) در طرح ها و سایز های گوناگون برای نصب اجزای پاورپک هیدرولیک       

بلوک هیدرولیکاصول کلی اجرای پروژه های مهندسی و ساخت تجهیزات هیدرولیک صنعتی و نیز بلوکهای و پاورپک در شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام: اولین گام در طراحی و ساخت یک پاوریونیت هیدرولیک، شناخت دقیق ماشینی است که قرار است برای آن ماشین پاورپک هیدرولیک ساخته شود. طراحی اولیه چیدمان اجزای هیدرولیکی مدار و اینکه برای رسیدن به هدف مشخص عملکردی پاورپک هیدرولیک، کدام اجزا و المانهای هیدرولیکی نیاز هستند از مهمترین مراحل طراحی پاوریونیت هیدرولیک می باشد. در ساخت پاوریونیت هیدرولیک نیز با توجه به شرایط کاری یونیت، خواست خریدار و همچنین مسایل اقتصادی از برندهای گوناگونی استفاده می گردد. همراه با تمام پروژه های انجام شده مدارک و مستندات فنی پروژه تحویل خریدار محترم می گردد.