سردکن روغن هیدرولیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام تولید کننده سردکن روغن هیدرولیک از نوع لوله ای (Shell & Tube) می باشد. بکارگیری سردکن روغن هیدرولیک در یک سیستم هیدرولیک سبب می شود که دمای روغن افزایش نامتعارفی نداشته باشد. کارکردن روغن در محدوده دمایی مجاز و استاندارد سبب افزایش عمر مفید روغن و پیری دیر رس آن و نیز افزایش عمر مفید کلیه قطعات و المان های هیدرولیکی و لوازم آببندی می شود. استفاده از خنک کن روغن هیدرولیک یکی از موثرترین روش ها برای رسیدن به اهداف فوق می باشد. دقیق ترین و علمی ترین روش برای حصول نتایج ذکر شده، طراحی دقیق سیستم هیدرولیک و انجام محاسبات دقیق حرارتی و ترمودینامیکی سیستم هیدرولیک می باشد.

شرکت رایان هیدرولیک سام تولید کننده خنک کن روغن هیدرولیک نوع آب خنک یا همان مبدل حرارتی روغن با برند ( RHS ) و تامین کننده خنک کن هوا خنک ( خنک کن برقی ) است.

دانلود کاتالوگ سردکن هیدرولیک ( خنک کن روغن هیدرولیک )

سردکن روغن

 پارامترهای اساسی و مهم در انتخاب صحیح یک سیستم خنک کاری و خنک کن روغن هیدرولیک مناسب

   محاسبه و یا اندازه گیری میزان گرمای واقعی تولید شده در سیستم هیدرولیک در مدت زمان یک دقیقه از سیکل کاری سیستم هیدرولیک

   تعيين محدوده دمايی مناسب برای كاركرد روغن و سیستم هیدرولیکی

   تعيين دبي و دماي ورودي سيال خنك كننده براي مبدل حرارتی روغن

   تعيين ظرفيت فن مناسب در خنک کن روغن هیدرولیک هوائی شامل قطر فن و سرعت دورانی آن

   شرایط محیطی کارکرد و عملیاتی سیستم هیدرولیک

در صورت امکان تامین آب سرد با دما و دبی مناسب برای سردکن هیدرولیک نوع آب خنک (مبدل حرارتی روغن هیدرولیک) و فراهم شدن سایر شرایط استفاده از این نوع خنک کن روغن در سیستم فرآیند و عملیات خنک کاری روغن در سیستم هیدرولیک با بازده بسیار بالایی انجام می پذیرد.لینک به شرکت همکار در سفارشات خارجی