سردکن روغن هیدرولیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام تولید کننده سردکن روغن هیدرولیک نوع لوله ای (Shell & Tube) می باشد. با توجه به هزینه بالای خرید روغن هیدرولیک، لزوم نگهداری صحیح روغن امری ضروری است. بکارگیری سردکن روغن هیدرولیک در یک یونیت هیدرولیک سبب می شود که با خنک کاری روغن، دمای روغن افزایش نامتعارفی نداشته باشد. کارکردن روغن در محدوده دمایی مجاز و استاندارد سبب افزایش عمر مفید روغن و پیری دیر رس آن می شود. لذا می توان گفت که استفاده از خنک کن روغن هیدرولیک یکی از موثرترین روشهای افزایش عمر مفید روغن و هم چنین اجزا و المانهای یونیت هیدرولیک می باشد. در خنک کاری سیستمهای هیدرولیک از دو نوع خنک کن روغن شامل خنک کن آب خنک ( مبدل حرارتی روغن هیدرولیک ) و خنک کن هوا خنک ( خنک کن برقی ) استفاده می شود. شرکت رایان هیدرولیک سام تولید کننده خنک کن روغن هیدرولیک نوع آب خنک یا همان مبدل حرارتی روغن با برند ( RHS ) و تامین کننده خنک کن هوا خنک ( خنک کن برقی ) است.

دانلود کاتالوگ سردکن هیدرولیک ( خنک کن روغن هیدرولیک )

خنک کن روغن هیدرولیک                                                       سردکن روغن

 پارامترهای اصلي در انتخاب سیستم خنک کاری و خنک کن روغن هیدرولیک

   تعيين گرماي واقعي توليد شده در مدت يك دقيقه از سيكل كاري
   تعيين محدوده دماي مناسب كاركرد
   تعيين دبي و دماي ورودي سيال خنك كننده براي مبدل حرارتی روغن
   تعيين ظرفيت فن مناسب براي خنک کن روغن هیدرولیک هوائی
   شرایط محیطی کارکرد و عملیاتی سیستم هیدرولیک

دو نوع سردکن روغن آب خنک وجود دارد که هر دو نوع آنها در خنک کاری سیستمهای هیدرولیک کاربرد دارد. مبدل حرارتی نوع لوله ای نسبت به نوع مبدل حرارتی صفحه ای کاربرد بیشتری در تجهیزات هیدرولیکی دارد. دلیل این مساله می تواند هزینه پایین خرید و نگهداری مبدل حرارتی نوع لوله ای نسبت به مبدل حرارتی نوع صفحه ای باشد هر چند که راندمان عملکرد مبدل صفحه ای بیش از مبدل لوله ای است.  

لینک به شرکت همکار در سفارشات خارجی