سردکن روغن هیدرولیک

شرکت مهندسی رایان هیدرولیک سام با توجه به اهمیت مساله خنک کاری روغن هیدرولیک در سیستمهای هیدرولیک، واحد مستقلی برای تولید، تامین و فروش سردکن هیدرولیک (سردکن روغن) و خنک کن هیدرولیک را راه اندازی کرده است. همچنین مهندسین و کارشناسان این شرکت مشاوره های تخصصی لازم، جهت انتخاب بهترین و مناسبترین سیستم خنک کاری روغن را به مشتریان گرامی ارائه میدهند.

  • دانلود کاتالوگ سردکن هیدرولیک (سردکن روغن) برقی – هوائی

خنک کن روغن هیدرولیک

  • دانلود کاتالوگ خنک کن روغن هیدرولیک

سردکن روغن

 پارامترهای اصلي در انتخاب سیستم خنک کاری و خنک کن روغن هیدرولیک
   تعيين گرماي واقعي توليد شده در مدت يك دقيقه از سيكل كاري
   تعيين محدوده دماي مناسب كاركرد
   تعيين دبي و دماي ورودي سيال خنك كننده براي مبدل حرارتی روغن
   تعيين ظرفيت فن مناسب براي خنک کن روغن هیدرولیک هوائی
  شرایط محیطی کارکرد و عملیاتی سیستم هیدرولیک

راهنمای سریع محاسبه و انتخاب خنک کن آبی (مبدل حرارتی آب و روغن) برای استفاده و کاربرد در سیستم های هیدرولیک

تجهیزات خنک کاری روغن هیدرولیک در سیستمهای هیدرولیک که تحت عناوین خنک کن روغن هیدرولیک، مبدل حرارتی روغن هیدرولیک و … شناخته می شوند، اهمیت فراوانی در عملکرد سیستم داشته و لذا بررسی و محاسبه دقیق آنها قبل از بکارگیری بسیار ضروری است. در طول زمان کار یک سیستم هیدرولیک، وجود اصطکاک بین روغن و جداره های اطراف روغن و وجود اصطکاک داخلی روغن، دمای روغن افزایش می یابد. همچنین تغییر قطر و سطح مقطع عبور جریان روغن و آشفتگی خطوط جریان روغن نیز دلیلی بر افزایش دمای روغن می باشند. اگر دمای روغن به مقادیر بالاتر و غیر مجاز افزایش یابد، روغن دچار اکسیداسیون شده و علاوه از ایجاد اختلال در عملکرد سیستم هیدرولیک، سبب کاهش عمر مفید روغن نیز می شود. (لطفاً، برای دریافت کامل این راهنمای سریع محاسباتی با واحد آموزش شرکت تماس بگیرید.)

لینک به شرکت همکار در سفارشات خارجی

خنک کن روغن هیدرولیک، سردکن هیدرولیک