سردکن روغن هیدرولیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام سازنده و تولید کننده سردکن روغن هیدرولیک نوع لوله ای (Shell & Tube) می باشد. استفاده از سردکن روغن هیدرولیک در همه سیستم های هیدرولیک و به خصوص در سیستم های هیدرولیک با کار دائم و سنگین و یا سیستم هیدرولیک نصب شده در محیط های کاری گرم و آلوده یک امر ضروری بوده و سبب کاهش دمای روغن و جلوگیری از افزایش نامتعارف دما می گردد. کارکردن روغن در محدوده دمایی مجاز و استاندارد سبب افزایش عمر مفید روغن و پیری دیر رس آن و نیز افزایش عمر مفید کلیه قطعات و المان های هیدرولیکی و لوازم آببندی می شود. استفاده از خنک کن روغن هیدرولیک یکی از موثرترین روش ها برای رسیدن به اهداف فوق می باشد. دقیق ترین و علمی ترین روش برای حصول نتایج ذکر شده، طراحی دقیق سیستم هیدرولیک و انجام محاسبات دقیق حرارتی و ترمودینامیکی سیستم هیدرولیک می باشد.

شرکت رایان هیدرولیک سام تولید کننده خنک کن روغن هیدرولیک نوع آب خنک یا همان مبدل حرارتی روغن با برند ( RHS ) و تامین کننده خنک کن هوا خنک ( خنک کن برقی ) است.

دانلود کاتالوگ سردکن هیدرولیک ( خنک کن روغن هیدرولیک )

سردکن روغن

اگر امکان تامین آب سرد با دما و دبی مناسب در مجاورت سیستم هیدرولیک مهیا باشد و نیز وجود آب به سایر تجهیزات مضر نباشد، توصیه می گردد از سردکن هیدرولیک نوع آب خنک (مبدل حرارتی روغن هیدرولیک) برای خنک کاری سیستم هیدرولیک استفاده گردد.

 پارامترهای اساسی و مهم در انتخاب صحیح یک سیستم خنک کاری و خنک کن روغن هیدرولیک مناسب

   محاسبه و یا اندازه گیری میزان گرمای واقعی تولید شده در سیستم هیدرولیک در مدت زمان یک دقیقه از سیکل کاری سیستم هیدرولیک

   تعيين محدوده دمايی مناسب برای كاركرد روغن و سیستم هیدرولیکی

   تعيين دبي و دماي ورودي سيال خنك كننده براي مبدل حرارتی روغن

   تعيين ظرفيت فن مناسب در خنک کن روغن هیدرولیک هوائی شامل قطر فن و سرعت دورانی آن

   شرایط محیطی کارکرد و عملیاتی سیستم هیدرولیک

لینک به شرکت همکار در سفارشات خارجی