مناسبترین سردکن روغن هیدرولیک

مناسبترین سردکن روغن هیدرولیک

اگر از نظر اقتصادی و یا از نظر برخی مسائل فنی محدودیتی وجود نداشته باشد استفاده از سردکن روغن هیدرولیک در هر سیستم و یونیت هیدرولیک بسیار مفید و مناسب خواهد بود ولی در برخی انواع پاورپک هیدرولیک استفاده از سردکن روغن هیدرولیک کاملا ضروری بوده و مسائل اقتصادی نیز نمی تواند از این امر جلوگیری نماید و در این شرایط، تنها مساله مهم و دغدغه طراح سیستم هیدرولیک محاسبات هیدرولیکی و حرارتی برای انتخاب مناسبترین سردکن روغن هیدرولیک می باشد که باید به صورت کاملا صحیح و به نحو احسن انجام پذیرد.

پارامترهای فنی مهم در بحث انتخاب مناسبترین سردکن روغن هیدرولیک

  • نوع سردکن روغن هیدرولیک: در اکثر مواقع در سیستم های هیدرولیک از دو نوع سردکن روغن استفاده می شود که شامل سردکن روغن نوع هوا خنک (سردکن روغن برقی) و سردکن روغن آب خنک (مبدل حرارتی روغن) می باشد. اینکه در ساخت یک پاورپک هیدرولیک از کدام نوع این سردکن ها استفاده شود باید به عواملی چون میزان حرارت ایجاد شده در پاورپک، حداکثر دمای ایجاد شده، تغییرات دما نسبت به زمان کارکرد سیستم هیدرولیک و شرایط محیطی کارکرد پاورپک هیدرولیک دقت و توجه نمود.
  •  اندازه سردکن روغن هیدرولیک: پس از انتخاب صحیح نوع سردکن روغن هیدرولیک باید اندازه و سایز سردکن روغن هیدرولیک را نیز تعیین نمود. نوشتن معادله بالانس حرارتی سیستم هیدرولیک امری ضروری و لازم در محاسبه و انتخاب اندازه سردکن روغن هیدرولیک است. این معادله در برگیرنده تمام و یا اکثر پارامترهای مهم و دخیل در محاسبات فنی سردکن روغن هیدرولیک بوده و نوشتن و تحلیل و حل صحیح آن اجتناب ناپذیر است. لازم به یادآوری است که محاسبات فنی دو نوع سردکن روغن هوا خنک و آب خنک در برخی موارد با یکدیگر تفاوت هایی را دارند.

مناسبترین سردکن روغن هیدرولیک

شرکت مهندسی رایان هیدرولیک سام

دفتر مرکزی: تبریز – خیابان ۲۲ بهمن – چهار راه قطران – پاساژ عمران – طبقه زیر همکف – پلاک ۳۲

تلفن : ۳۴۴۲۹۰۶۹ – ۳۴۳۹۱۴۴۹ ( ۰۴۱)               تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۲۷۵۴۲  –   ۰۹۱۴۴۱۴۲۴۳۲   

  sale@rhsahand.com              azarniaiy@Gmail.com