نکات فنی کلیدی در طراحی پاورپک هیدرولیک

نکات فنی کلیدی در طراحی پاورپک هیدرولیک

برای تضمین موفقیت در هر پروژه مهندسی دانستن اطلاعات اولیه پروژه و نیز تلفیق آن ها با علوم و دانش فنی مربوط به آن پروژه امری ضروری و لازم است.

در طراحی موفق یک پاورپک هیدرولیک و به به صورت کلی در طراحی و ساخت موفق سیستم های هیدرولیک توجه به نکات فنی مربوطه الزامی است که در ذیل برخی از آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

برخی نکات فنی کلیدی در طراحی پاورپک هیدرولیک

  • انتظارات از پاورپک هیدرولیک ( سیستم هیدرولیک ): پاورپک هیدرولیک روی چه ماشینی کار خواهد کرد؟ این سیستم هیدرولیک کدام عملگرها را با چه سرعت و شتابی راه اندازی می کند؟ میزان نیروها، گشتاورهای و توان خروجی هر عملگر هیدرولیک چقدر می باشد؟ ساعات کارکرد مداوم و ممتد سیستم هیدرولیک چقدر می باشد؟ ترتیب حرکتی عملگرها چیست؟ دقت کنترل مقادیر دبی و فشار عملگرها در چه حد و با چه میزان حساسیت می باشد؟
  • روش کنترل سیستم هیدرولیک: سیستم هیدرولیک با چه روش و شیوه ای کنترل خواهد شد؟ آیا سیستم هیدرولیک بصورت کاملا دستی کنترل می شود؟ کنترل اتوماتیک خواهد داشت؟ تلفیقی از روش های کنترل دستی و اتوماتیک است؟
  • طراحی اولیه دیاگرام و تهیه نقشه شماتیک مدار هیدرولیک پاورپک با توجه به بندهای یک و دو مطرح شده فوق
  • محاسبات فنی و سایزینگ دقیق عملگرهای هیدرولیکی سیستم (ممکن است در ادامه طراحی، نیازمند محاسبات مجدد و اصلاح آن باشیم)
  • محاسبات فنی، انتخاب مدار و سایزینگ دقیق مدار پمپاژ سیستم هیدرولیک (ممکن است در ادامه طراحی، نیازمند محاسبات مجدد و اصلاح آن باشیم)
  • بازبینی تمام مراحل انجام شده طراحی در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و در نهایت رسیدن به طرح نهایی پاورپک هیدرولیک
  • انتخاب و سایزینگ دقیق اجزای استاندارد مدار هیدرولیک شامل پمپ ها، الکتروموتور، شیر های کنترل مسیر، شیر های کنترل فشار و سایز اجزای مورد نیاز و تهیه یک پارت لیست کامل
  • طراحی و تهیه نقشه های دقیق ساخت اجزای ساختنی سیستم هیدرولیک شامل مخزن روغن، استندهای نصب قطعات، بلوک شیر و ….
  • تدوین روش تست و تحویل سیستم هیدرولیک

نکات کلیدی پاورپک هیدرولیک

شرکت مهندسی رایان هیدرولیک سام

دفتر مرکزی: تبریز – خیابان ۲۲ بهمن – چهار راه قطران – پاساژ عمران – طبقه زیر همکف – پلاک ۳۲

تلفن : ۳۴۴۲۹۰۶۹ – ۳۴۳۹۱۴۴۹ ( ۰۴۱)               تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۲۷۵۴۲  –   ۰۹۱۴۴۱۴۲۴۳۲   

  sale@rhsahand.com              azarniaiy@Gmail.com