پاورپک هیدرولیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام انواع پاورپک هیدرولیک را برای ماشین آلات صنعتی و تحقیقاتی گوناگون طراحی و ساخت می نماید. تحلیل عملکرد ماشین و ترتیب عملیاتی آن، طراحی مدار هیدرولیک، سایزینگ قطعات اجزای مدار و تدوین مدارک و مستندات مهندسی، طراحی و تدوین نقشه های بلوک هیدرولیک نصب شیرها، محاسبات هیدرولیکی و حرارتی سیستم، تدوین جدول و دیاگرام کنترل الکتریکی پاورپک هیدرولیک، ساخت و تست عملکرد، مراحل گوناگون مهندسی و ساخت یک یونیت هیدرولیک قبل از نصب و راه اندازی آن می باشند. یونیت هیدرولیک و پاوریونیت هیدرولیک نیز از دیگر عناوین بکار رفته در مورد پاورپک هیدرولیک می باشند.

پاورپک هیدرولیک ( طراحی مهندسی، تحلیل و ساخت )

   طراحی، ساخت و راه اندازی پاورپک هیدرولیک برای کاربردهای گوناگون صنعتی و تحقیقاتی با کنترلرهای عادی و پروپرشنال

   طراحی، ساخت  و تامین مینی پاورپک هیدرولیک برای استفاده در مکان هایی با فضای کم

   طراحی و ساخت سیستم کنترل الکتریکی و الکترونیکی ( تابلو برق ) برای بکارگیری و کاراندازی یونیت هیدرولیک

 

پاورپک هیدرولیکاصول کلی اجرای پروژه های مهندسی و ساخت تجهیزات هیدرولیکی و صنعتی در شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام: اولین گام در طراحی و ساخت یک پاوریونیت هیدرولیک، شناخت دقیق ماشینی است که قرار است برای آن ماشین یونیت هیدرولیک ساخته شود. مکانیزم های حرکتی و محرک ماشین، سرعت های کاری و شتاب هر عضو ماشین، نیرو و گشتاور عملکردی هر عضو، سیکل کارکرد، دیاگرام زمانی و زمان بندی کارکرد اجزای ماشین، نحوه کنترل، عمر مفید مورد انتظار، شرایط محیطی محل کارکرد ماشین و پاوریونیت پارامترهایی هستند که در این خصوص دارای اهمیت فراوانی هستند. البته ممکن است متناسب با دیگر شرایط خاص، پارامترهای دیگری نیز مطرح شوند. تیم مهندسی شرکت رایان هیدرولیک سام، تمامی موارد فوق را قبل از طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک مورد بررسی قرار می دهند. طراحی اولیه چیدمان اجزای هیدرولیکی مدار و اینکه برای رسیدن به هدف مشخص عملکردی پاورپک هیدرولیک، کدام اجزا و المانهای هیدرولیکی نیاز هستند از مهمترین مراحل طراحی پاوریونیت هیدرولیک می باشد. همراه با پروژه های انجام شده مدارک و مستندات فنی پروژه تحویل خریدار می گردد.