بازرگانی خارجی

واحد بازرگانی خارجی شرکت رانش هیدرولیک سهند تبریز بواسطه داشتن ارتباطات مناسب و مستمر با شرکتهای تولیدی و تجاری بین المللی، آماده همکاری با شرکتها و کارخانجات مختلف کشور در زمینه تامین و واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز آنها و بالاخص قطعات و تجهیزات هیدرولیک و همچنین مواد فولادی و آب بندی سیلندرهای هیدرولیک از سه کشور آلمان – ترکیه و چین می باشد.

رانش هیدرولیک سهند